Ζητηστε DEMO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η πολιτική της εταιρείας Medicview στον χώρο της ποιότητας εκφράζεται με την πλήρη δέσμευση της Διοίκησης για τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της για τις προσφερόμενες προς αυτούς υπηρεσίες. Έχοντας υιοθετήσει αποτελεσματικές διαδικασίες ποιότητας, η εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς της TÜV AUSTRIA. Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το EN ISO 13485:2012.

Οι υπεύθυνοι όλων των τμημάτων της εταιρείας έχουν αναλάβει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των Διαδικασιών Διασφάλισης της Ποιότητας σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης τους. Κύριο μέλημά τους είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του υπάρχοντος Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και της αποδοτικότητας της εργασίας τους, μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρώπων, εξοπλισμού και υλικών.

Η βασική πολιτική ποιότητας με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρείας Medicview συνοψίζεται στα ακόλουθα:

  • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των προϊόντων της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας.
  • Να εκτελεί το σύνολο των υπηρεσιών της μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους.
  • Να προγραμματίζει τις εκάστοτε ποιοτικές βελτιώσεις των υπηρεσιών της με βάση τις πληροφορίες που επιστρέφουν από τους πελάτες.
  • Να εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
  • Παροχή βοήθειας και συμβουλών προς τους πελάτες ώστε να μπορέσει να διασφαλιστεί ότι επωφελούνται αποτελεσματικά και αποδοτικά σε σχέση με το κόστος και την ποιότητα των υπηρεσιών.
  • Συνεχής Βελτίωση, όσον αφορά την κατάρτιση και τις διαδικασίες στα πλαίσια της ποιότητας συστήματος και συνεχής προσπάθεια ενθάρρυνσης των συνεργατών της να κάνουν το ίδιο
  • Διατήρηση στενής προσωπικής επαφής με τους πελάτες για να διασφαλιστεί η συνεχής ενημερότητα για τις ανάγκες τους, και τις ανάγκες των πελατών τους, όσον αφορά την ποιότητα και την εξυπηρέτηση.
  • Συνεργασία με όλους τους συνεργάτες για να διασφαλιστεί ότι το επίπεδο ποιότητας και εξυπηρέτησής τους είναι ικανοποιητικό.
  • Η επικαιροποίηση και παρακολούθηση των απαιτήσεων νομοθεσίας.

O αντικειμενικός σκοπός της εταιρείας Medicview είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, προμηθεύοντας υπηρεσίες σταθερής υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές και στηριζόμενες σε αποτελεσματικές λειτουργίες.